Year
2012
Media
poster, editorial, branding
Project
Re-Generation — Xu Jiang
Client
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Poster for the exhibition Xu Jiang Re-Generation at Staatliche Kunstsammlungen Dresden.
Catalogue designed for the exhibition Re-Generation — Xu Jiang Solo Show in Dresden, Germany.
Editor: Fan Di’An, Gao Shiming
Design: Jumping He
Staff: Dominique Schmitz, John Dai, Becky Wong, Julia Hilbert
Text: Fan Di’An, Yang Xiaoyan, Yu Hua, Xu Jiang, Gao Shiming, Edward Lucie-Smith, Sun Shanchun, Johnson Chang, Fan Jingzhong
Publisher: hesign Berlin
ISBN: 978-3-9814557-3-1